LEGISLATIE

Pentru urmatoarele meserii si profesii, evaluarea psihologica este obligatorie la indicatia medicului specialist de medicina muncii, ca parte din avizarea de sanatate in medicina muncii, atat la angajare si periodic, conform H.G. nr. 355/2007 (H.G. privind supravegherea sanatatii lucratorilor):

 • lucrul cu substante toxice si/sau stupefiante
 • munca in campuri electromagnetice
 • munca in conditii de zgomot
 • munca la inaltime (ex: macaragii, legatori de sarcina, alpinism utilitar)
 • munca in mediu subteran
 • munca in retele de foarte inalta si inalta tensiune (pentru retele de medie si joasa tensiune doar la recomandarea medicului specialist de medicina muncii)
 • personal sanitar superior, mediu si personal educativ
 • personal din institutii de invatamant (cadre didactice)
 • personal cu functii de decizie (personal public aflat temporar intr-o functie din viata politica sau sociala, cu atributii de interpretare si aplicare a legilor in vigoare pe teritoriul sau de activitate)
 • personal care conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal si/sau autovehiculul institutiei (sau personal in interesul institutiei in timpul orelor de program sau se deplaseaza cu acesta intre locul de munca si domiciliu)
 • personal care lucreaza in conditii de izolare
 • personal din strainatate care va lucra in Romania
 • personal ce luceraza in tura de noapte (in intervalul orar: 22-06)

Potrivit dispozitiilor Legii 319/2006 (Legea securitatii si sanatatii in munca) coroborate cu dispozitiile actelor normative cu caracter special privind exercitarea profesiilor si ocupatiilor din Romania angajatorii au obligatia "sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii".

Tot in acest sens Codul muncii prevede: “Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanelor ce solicita angajarea”.